โรงน้ำชาโอกิโนโอะ / Hagino Ochaya Tea House

โรงน้ำชาโอกิโนโอะ / Hagino Ochaya Tea House

Location: Inside Mifuneyama Rakuen Garden
* Only available to guests of Mifuneyama Rakuen Hotel or Onyado Chikurintei

โรงน้ำชาโอกิโนโอะที่มีหลังคามุงจากถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยเอโดะ ตอนที่สร้างสวนมิฟุเนะยามะราคุเอ็น (ปี 1845) โดยสร้างขึ้นริมสระน้ำเพื่อใช้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของนาเบชิมะ ชิเงโยชิ ผู้เป็นผู้ครองดินแดนทาเคโอะรุ่นที่ 28 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ที่นี่จะเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชม