ต้นการบูรใหญ่แห่งคาวาโงะ / Giant Camphor Tree of Kawago

ต้นการบูรใหญ่แห่งคาวาโงะ / Giant Camphor Tree of Kawago

เป็นต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า 3,000 ปี และถือเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ มีความสูง 25 เมตร ความยาวรอบลำต้น 21 เมตร กิ่งก้านแผ่ขยายจากทิศตะวันออกไปตะวันตกเป็นระยะ 26 เมตร และจากทิศเหนือไปทิศใต้ 33 เมตร

กล่าวกันว่าพระชื่อดังเกียวคิเคยมาเยือนพื้นที่แห่งนี้ และแกะสลักรูปปั้นพระโพธิสัตว์ขนาดเท่าตัวจริงไว้ที่ส่วนหนึ่งของต้นการบูรใหญ่ด้วย


มันได้รับการกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติของประเทศ


Google MAP