ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าทาเคโอะ (ต้นการบูรใหญ่ทาเคโอะ) / The Sacred Tree of Takeo Shrine (Takeo's Okusu Tree)

ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าทาเคโอะ (ต้นการบูรใหญ่ทาเคโอะ) / The Sacred Tree of Takeo Shrine (Takeo's Okusu Tree)

Location: Outside Mifuneyama Rakuen Garden
Hours: On view 24 hours a day

เป็นต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า 3,000 ปี เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ยักษ์อันดับ 7 ของประเทศ มีความสูง 30 เมตร ความยาวรอบลำต้น 20 เมตร กิ่งก้านที่แผ่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเป็นระยะ 30 เมตร จากทิศใต้ไปทิศเหนือเป็นระยะ 33 เมตร และเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าทาเคโอะที่สร้างขึ้นในสมัยนารา (ปี 735) รากของต้นไม้ที่ชวนให้นึกถึงเท้าช้างนั้นถูกปกคลุมไปด้วยเปลือกไม้ขรุขระ และตรงกลางจะอ้าปากออกมาใกล้กับผิวดิน ภายในเป็นโพรงที่มีความกว้างประมาณ 12 เสื่อทาทามิ และข้างในนั้นมีศาลหินประดิษฐานอยู่

ในช่วงปลายสมัยเอโดะ (ปี 1845) ที่สวนถูกสร้างเสร็จแล้วนั้น เส้นทางที่ถูกสร้างด้วยกำแพงหินก็ได้ถูกค้นพบจากการสืบเสาะหาภายใต้สมมติฐานที่ว่า เส้นทางจากสวนไปจนถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั้น อาจจะอยู่ในป่าภายในสวนมิฟุเนะยามะราคุเอ็นก็เป็นได้ โดยในปัจจุบันนี้มีเฉพาะส่วนทางเข้าเส้นทางนี้เท่านั้นที่ได้รับการบำรุงรักษา และสามารถเข้าไปได้แค่พื้นที่ใกล้ ๆ ทางเข้าเท่านั้น

Google MAP