ต้นการบูรใหญ่แห่งสึกาซากิ / Giant Camphor Tree of Tsukazaki

ต้นการบูรใหญ่แห่งสึกาซากิ / Giant Camphor Tree of Tsukazaki

Location: Outside Mifuneyama Rakuen Garden
Hours: On view 24 hours a day

เป็นต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี และถือเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในจังหวัดซากะ มีความสูง 18 เมตร (กิ่งก้านทางทิศใต้) ความยาวรอบลำต้น 13.6 เมตร กิ่งก้านแผ่ขยายจากทิศตะวันออกไปตะวันตกเป็นระยะ 18 เมตร และจากทิศเหนือไปทิศใต้ 15 เมตร

ในปี 1963 ได้ถูกฟ้าผ่า จนสูญเสียส่วนบนของต้นไม้ไปมากกว่า 9 เมตร


มันได้รับการกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติของเมืองทาเคโอะ


Google MAP