ฟาร์มของบริษัท EN TEA (ไร่ชาอุเรชิโนะ) / EN TEA's Private Farm (Ureshino Tea Plantation)

ฟาร์มของบริษัท EN TEA (ไร่ชาอุเรชิโนะ) / EN TEA's Private Farm (Ureshino Tea Plantation)

ฟาร์มของบริษัท EN TEA ที่ถูกใช้ใน EN TEA HOUSE แห่งนี้ ตั้งอยู่บนภูเขาใกล้หมู่บ้านที่ย่านอุเรชิโนะในคิวชู ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างจังหวัดซากะและจังหวัดนางาซากิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาทีโดยรถยนต์จากสวนมิฟุเนะยามะราคุเอ็น โดยในบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่กล่าวกันว่าเป็นสถานที่แรกในญี่ปุ่นที่ผลิตชาเขียวขึ้นมาได้ ซึ่งได้มีการค้นคว้าวิธีการผลิตชาในขณะที่ปลูกชาอยู่ในฟาร์มของบริษัทขนาดย่อมที่มีบรรดาแพะมาคอยกินวัชพืชในไร่ชา

Google MAP