รูปปั้นมิฟุเนะยามะฟุโดซง / Mifuneyama Fudoson (Wisdom King) Figure

รูปปั้นมิฟุเนะยามะฟุโดซง / Mifuneyama Fudoson (Wisdom King) Figure

Location: Outside Mifuneyama Rakuen Garden
* Difficult to access due to poor footing.

รูปปั้นขนาดใหญ่สูง 23 เมตรที่ถูกแกะสลักอยู่ทั่วทุกด้านของหินเบียวบุอิวะ
กล่าวกันว่าถูกแกะสลักขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 7 โดยเอ็นโนะโอซึนุ/โอซึโนะ/โอสุโนะ ผู้เป็นนักไสยศาสตร์ในสมัยอาสุกะ และเชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิชูเก็นโด (ศาสนาเฉพาะในญี่ปุ่นที่นำความเชื่อความศรัทธาต่อภูเขาที่มีมาแต่โบราณของญี่ปุ่นมาผสมผสานเข้ากับพระพุทธศาสนา)

Google MAP