หุบเขาสึสึจิที่สอดประสานกันอย่างลงตัว / Life is Continuous Light - Azalea Valley

teamLab, 2017, Interactive Digitized Nature, Sound: Hideaki Takahashi

หุบเขาสึสึจิที่สอดประสานกันอย่างลงตัว / Life is Continuous Light - Azalea Valley

teamLab, 2017, Interactive Digitized Nature, Sound: Hideaki Takahashi

แสงไฟจากหุบเขาอะเซเลียในสวนมิฟุเนะยามะ
แสง ที่สาดส่องอย่างเป็นอิสระ  บ้างก็เปล่งประกาย บ้างก็มืดดับ ที่ให้เกิดการสอดประสานที่เข้ากันได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

หากมีผู้ที่สนใจในศิลปะเดินผ่านเข้ามาใกล้   จะถูกทำให้ประหลาดใจด้วย แสงประกายจ้า และเสียง นอกจากนี้ แสงดังกล่าว  จะส่องกระจายในลักษณะการแผ่รัศมีออกไปยังบริษัทสึสึจิที่อยู่ใกล้ๆบริเวณ

แสงที่สาดส่องนี้  จะถูกทำให้ประหลาดใจด้วยเสียงแบบเดียวกัน  แล้วค่อยๆส่องไปยังบริษัทสึสึจิที่อยู่ใกล้เคียง สาดส่องแผ่กว้างอย่างต่อเนื่อง