น้ำตกที่สิงสถิตในก้อนหินซึ่งเป็นที่อาศัยของเทพเจ้า / Universe of Water Particles on a Sacred Rock

teamLab, 2017, Digitized Nature

น้ำตกที่สิงสถิตในก้อนหินซึ่งเป็นที่อาศัยของเทพเจ้า / Universe of Water Particles on a Sacred Rock

teamLab, 2017, Digitized Nature

ภายในสวนมิฟุเนะยามะราคุเอ็นจะมีภาพจำลองของก้อนหินยักษ์แห่งเทพอินาริไดเมียวจิน (สูง 3 เมตร กว้าง 4.5 เมตร) ในรูปแบบสามมิติบนพื้นที่สมมุติพร้อมด้วยน้ำตกจำลองที่จะไหลตามรูปร่างของก้อนหิน ซึ่งน้ำตกสายนี้จะเป็นภาพ Projection Mapping ที่ฉายบนก้อนหินยักษ์ที่มีเทพอินาริไดเมียวจินสถิตอยู่ สายน้ำในภาพนี้จะไหลเป็นหยดๆอย่างต่อเนื่องนับไม่ถ้วนซึ่งเกิดจากคำนวณอันตรกิริยาระหว่างหยดน้ำแต่ละหยด โดยจะวาดเส้นสายบนพื้นที่ผลงานตามลักษณะของหยดน้ำ ซึ่งเส้นสายเหล่านี้จะนำมาจัดแสดงในแนวราบบน "พื้นที่อภิอัตวิสัย" ของทีมแล็บ