เอนโซที่แยกก้อนหินออกเป็นแฉก / Split Rock and Enso

teamLab, 2017, Digitized Nature, Sound: Hideaki Takahashi

เอนโซที่แยกก้อนหินออกเป็นแฉก / Split Rock and Enso

teamLab, 2017, Digitized Nature, Sound: Hideaki Takahashi

ภายในสวนมิฟุเนะยามะราคุเอ็นแห่งนี้ มีผลงานการฉายภาพผลงานบนก้อนหิน (สูง 2.4 เมตร กว้าง 4.7 เมตร) ที่มีต้นเมเปิ้ลงอกขึ้นมาจากรอยแยก

"เอนโซ" เป็นการฝึกวาดภาพในนิกายเซ็น โดยจะวาดภาพวงกลม (ที่สื่อถึงสุญตาหรือความว่างเปล่า) ด้วยการตวัดพู่กันเพียงครั้งเดียว โดยภาพที่ได้จากการวาดในลักษณะนี้จะสงบนิ่งในความว่างเปล่า แต่จะมองเห็นเป็นวงกลมเมื่อเปลี่ยนมุมมองไปเรื่อยๆ
ผู้คนในนิกายเซ็นนิยมวาดภาพเอนโซนี้ด้วยไม้เท้ากลางอากาศมาตั้งแต่โบราณกาล ถือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการรู้แจ้งเห็นจริง, สัจธรรม, เอกภพ และความเสมอภาค และเป็นภาพวงกลมที่สะท้อนจิตใจให้ผู้ที่ชมผลงานนี้นำไปตีความ

ผลงานชิ้นนี้ได้นำภาพ "สุญตา" ที่ถือเป็นภาพวาดที่สื่อถึงความว่างเปล่าซึ่งวาดขึ้นจากหมึกด้วยความลึก ความเร็ว และแรงกดพู่กันที่เป็นเลิศมาตีความใหม่โดยแสดงในรูปแบบสามมิติในห้วงว่างเปล่า