Connecting! Train Block

teamLab, 2013-, Interactive Digital Installation, Wooden blocks, Sound: Hideaki Takahashi

PLAY MOVIE

youku

Connecting! Train Block

teamLab, 2013-, Interactive Digital Installation, Wooden blocks, Sound: Hideaki Takahashi

เมื่อวางบล็อคไม้สีเดียวกันในระยะห่างพอสมควร ก็จะเกิดการสร้างเส้นทางให้ยานพาหนะต่างๆเคลื่อนไหว เช่นรถยนต์แล่นไปตามถนน, รถไฟแล่นไปตามราง, เรือวิ่งในแม่น้ำ, เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์บินในอากาศ ซึ่งเมื่อเพิ่มการวางบล็อคไม้สีต่างๆ ผู้เล่นก็จะได้เห็นพัฒนาการของยานพาหนะเหล่านั้นอีกด้วย และเมื่อวางบล็อคไม้สีเดียวกันข้ามเส้นทางของบล็อคไม้สีอื่นๆ ก็จะเกิดการสร้างทางข้ามกันเองอย่างน่าทึ่งโดยผู้เล่นสามารถเล่นกับงานชิ้นนี้ด้วยการวางบล็อคไม้ลงไปในตำแหน่งต่างๆ เพื่อช่วยกันสร้างเส้นทางในฝัน และเมื่อเฮลิคอปเตอร์ปรากฎ ภาพจากมุมสูงจะถูกถ่ายทอดแบบสามมิติลงที่จอบนผนังด้านข้างอีกด้วย

ที่มาของผลงาน

การพัฒนาเมืองและการคมนาคมขนส่ง

  • การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสิ่งของต่างๆ จากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาของมนุษยชาติ
    ในอดีตนั้นมีการสร้างถนนขึ้นบนแผ่นดินเพื่อการเดินทางสำหรับคนและม้า
    แต่หลังจากนั้นก็มีการใช้แม่น้ำเพื่อการขนส่ง โดยใช้เรือซึ่งสามารถบรรจุสิ่งของได้มากกว่า
    การเชื่อมโยงระหว่างเมืองต่างๆ โดยอาศัยแม่น้ำนี้เองที่ก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นในแต่ละเมือง
    และเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ มนุษย์ก็เกิดความต้องการระบบขนส่งแบบใหม่ๆ จึงมีการสร้างระบบรางสำหรับรถไฟและถนนสำหรับให้รถวิ่งขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อเมืองต่างๆ เข้าด้วยกัน