MEDIA

朝日新聞

夜の湖畔 光とあそぶ

朝日新聞 に、掲載。(2019年1月5日)

夜の湖畔 光とあそぶ
チームラボ 森と湖の光の祭
夜の湖畔をデジタル技術を駆使した光のアートで彩る「チームラボ 森と湖の光の祭」が埼玉県飯能市の宮沢湖で開かれている。(本文抜粋)

朝日新聞