พระพุทธรูปหินแกะสลักพระพุทธสามองค์เกียวคิและโกเฮียคุราคัง / Gyoki's Three Buddha Figures and Five Hundred Arhats

พระพุทธรูปหินแกะสลักพระพุทธสามองค์เกียวคิและโกเฮียคุราคัง / Gyoki's Three Buddha Figures and Five Hundred Arhats

Location: Inside Mifuneyama Rakuen Garden
Hours: Can be viewed during Mifuneyama Rakuen opening hours

นับจากตอนนี้ไปเมื่อประมาณ 1,300 ปีก่อน กล่าวกันว่าพระสงฆ์ผู้เลื่องชื่อเกียวคิได้เข้ามาสู่ภูเขามิฟุเนะยามะ แล้วได้แกะสลักรูปปั้นผู้บรรลุอรหันต์ 500 องค์ รวมถึงพระพุทธรูปสามองค์แล้วประดิษฐานไว้ในถ้ำ อีกทั้งยังกล่าวกันว่าตอนที่พระเกียวคิได้แกะสลักพระพุทธรูปทั้ง 500 องค์และถูกโรคร้ายรุมเร้า ท่านได้สวดอธิษฐานให้ตนหายป่วยแล้วแกะสลักพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ขึ้นมา โดยแม้แต่ในปัจจุบัน พระพุทธรูปเหล่านั้นก็ยังหลงเหลืออยู่บนกำแพงถ้ำ