หินบูชาอิวาคุระ / Iwakura

หินบูชาอิวาคุระ / Iwakura

Location: Inside Mifuneyama Rakuen Garden
Hours: Can be viewed during Mifuneyama Rakuen opening hours

มีศาลที่คาดว่าเป็นอิวาคุระซึ่งเป็นหินบูชาขนาดใหญ่ที่ซ้อนทับกันอย่างเหนือธรรมชาติประดิษฐานอยู่