ประตูหินปราสาทสึกาซากิ / The Stone Gate of Tsukazaki Castle 

ประตูหินปราสาทสึกาซากิ / The Stone Gate of Tsukazaki Castle 

Location: Outside Mifuneyama Rakuen Garden
Hours: On view 24 hours a day

หรือในอีกชื่อหนึ่งคือปราสาทมิฟุเนะยามะ
กล่าวกันว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1118 – 1120 โดยโกโต้ ซุเกชิเงะผู้เป็นผู้ครองดินแดนทาเคโอะรุ่น 2
ตระกูลโกโต้นั้น จากการที่ในช่วงต้นสมัยเอโดะ (ต้นศตวรรษที่ 17) ได้รับมอบนามสกุลนาเบชิมะมาจากนาเบชิมะ คัตสึชิเงะ ผู้ครองแคว้นซากะในฐานะเครือญาติ จึงได้เปลี่ยนมาเป็นตระกูลทาเคโอะนาเบชิมะในที่สุด
จากคำสั่งหนึ่งแคว้นหนึ่งปราสาทของรัฐบาลเอโดะบาคุฟุ (ปี 1615) ทำให้ปราสาทสึกาซากิกลายเป็นปราสาทร้าง และดำรงอยู่ต่อมาตลอดสมัยเอโดะในฐานะที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยของตระกูลทาเคโอะนาเบชิมะ

Google MAP